Milfords legat

Noen som hjelper noen

Milfords legat er mikrolegatet til forfatter Daniel Milford. Månedlig deles det ut 200 kroner til et godt formål. Du kan også søke.

Både offentlige og private foretak, organisasjoner, lag og privatpersoner kan søke. Det kan bevilges støtte til ethvert prosjekt, med særlig vekt på miljøtiltak og humanitære formål. Kanskje bidrar du til noe i ditt nærmiljø hvor et par hundrelapper kan komme godt med?

Tildelingskriterier

Først og fremst må formålet det søkes støtte til bygge opp under ideen om en bærekraftig og solidarisk verden. Formål som bringer verden videre i riktig retning vil bli prioritert. Omfanget til prosjektet er fullstendig irrelevant, legatet støtter alt fra internasjonale organisasjoner til privatpersoner.

Innenfor disse brede rammene vil ethvert formål i utgangspunktet være kvalifisert for støtte, men innsendte søknader vil bli gjenstand for en kvalitativ vurdering.

Slik søker du

Du kan søke når som helst. Søknaden må inneholde følgende:

  1. Navn på søker (firma, organisasjon, prosjekt, privatperson)
  2. Navn og kontaktinformasjon på kontaktperson
  3. Kontonummer
  4. Informasjon om prosjektet eller tiltaket
  5. Informasjon om hva eventuell støtte konkret vil bidra til

Søker aksepterer at prosjektet/søkeren som innvilges støtte kan bli nevnt i listen under.

Søknad sendes post@danielmilford.no.

Oppfølging av støttemottakere

Milfords legat krever ikke dokumentasjon eller oppfølging i etterkant av støtteutbetaling.

Utbetalte midler kan ikke trekkes tilbake.

Tidligere mottakere

Milfords legat har delt ut støtte siden 2008. Her er et utvalg av mottakere:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *